Amazon Banner

Wednesday, February 15, 2017

Blindspot: Episode 2x15 "Draw O Caesar, Erase a Coward" Promo (HD)

Here's a promo for next week's episode, episode 2x15 "Draw O Caesar, Erase a Coward".

No comments :